Käyttö ja sisältö | Mobile Soccer Academy

Käyttö ja sisältö

Käyttö ja sisältö

FAQ Sections

Question:

Miten Mobile Soccer Academy toimii?: 

Answer:

Mobile Soccer Academy toimii kirjautumalla sisään omilla käyttäjätunnuksilla mobilesocceracademy.fi-sivustolla. Palvelu on tarkoitettu seuran valmennusjohdolle sekä joukkueiden valmentajille, pelaajille ja vanhemmille. Sivuston toiminnallisuudet vaihtelevat eri käyttäjäryhmien mukaan.

Question:

Pystyykö seura määrittämään sivuston ulkoasun seuran väreillä ja logolla?: 

Answer:

Kyllä, seura voi määrittää sivun värimaailman ja lisätä seuran logon sivustolle.

Question:

Miten pelaajat ja vanhemmat voivat seurata joukkueen tapahtumia?: 

Answer:

Joukkueella on sivustolla kalenteri ja harjoituspäiväkirja, joista löytyvät joukkueen tapahtumat. Päiväkirjassa näkyy myös kunkin pelaajan omatoimisen harjoittelun merkinnät. Pelaajat eivät näe toistensa henkilökohtaisia merkintöjä.

Question:

Onko pelaajien henkilökohtaiset tilastot saatavilla?: 

Answer:

Jokaisella pelaajalla on omat pelaajakortit, jotka sisältävät tilastotietoja mm. peleistä ja harjoittelusta.

Question:

Voiko palveluun lisätä taitokisojen ja fyysisen testien tuloksia?: 

Answer:

Tulosten lisääminen palveluun onnistuu helposti pelaajaprofiilissa.

Question:

Jääkö vanhat testitulokset palvelun käyttäjälle nähtäväksi?: 

Answer:

Testitulokset tallentuvat palvelun muistiin niin, että tuloksien perusteella voidaan seurata pelaajan kehitystä.

Question:

Onko palvelussa ilmoittautumisjärjestelmä?: 

Answer:

Palvelussa voi helposti ilmoittautua joukkueen tapahtumiin, ja pelaaja pystyy kuittaamaan siellä omalla ajalla tekemänsä harjoitukset. Lisäksi valmentaja pystyy lisäämään palveluun tärkeimmät ottelutilastot. Näistä tiedoista voi tehdä joukkueen ja seuran käyttöön yhteenvedot.

Question:

Voiko valmentaja tehdä pelaajalle oman harjoitusohjelman? : 

Answer:

Kyllä. Palvelun avulla valmentajan on helppo määritellä pelaajille henkilökohtaiset, pitempiaikaiset harjoitusohjelmat.

Question:

Voiko valmentaja tehdä yksittäisiä harjoitteita pelaajille?: 

Answer:

Kyllä. Valmentaja voi tehdä pelaajille henkilökohtaisia kotiharjoitteita.

Question:

Miten kotiharjoitteet toimivat?: 

Answer:

Palvelu sisältää paljon valmiita kotiharjoitteita, jotka ovat luokiteltu ikäluokan, vaikeustason ja teeman (tekniikka, fysiikka) mukaisesti. Valmentajat lähettävät järjestelmän välityksellä yksittäisen pelaajan tarpeisiin parhaiten sopivat harjoitteet.

Question:

Pystyykö pelaaja merkitsemään omatoimisen harjoittelun järjestelmään?: 

Answer:

Kyllä. Kun pelaaja on harjoitellut omatoimisesti, voi hän kuitata tekemänsä harjoittelun harjoitepäiväkirjassa.

Question:

Näkeekö valmentaja ja pelaaja kaikki harjoitusvideot?: 

Answer:

Valmentaja näkee ne harjoitusvideot, jotka kuuluvat hänen lisenssiinsä. Valmentajalla on mahdollisuus hankkia lisenssi joko kaikkiin harjoituksiin tai ainoastaan oman joukkueensa ikäluokkaa koskeviin harjoituksiin. Pelaaja näkee valmentajan lisäämät harjoitukset joukkueen harjoituspäiväkirjassa. Lisäksi pelaaja näkee kaikki omalle ikäluokalleen tarkoitetut kotiharjoitevideot sekä fysiikka- että tekniikkaliikevideot.

Question:

Voiko pelaaja/valmentaja kuulua moneen ryhmään?: 

Answer:

Kyllä. Pelaaja/valmentaja voi kuulua kaikkiin niihin ryhmiin, joiden toiminnassa hän on mukana.

Question:

Voiko sivustolle lisätä itse videoita?: 

Answer:

Ohjelmistoon on mahdollista lisätä omia videoita.

Question:

Sisältääkö palvelu valmiita harjoituksia?: 

Answer:

Kyllä. Palvelu sisältää valmiita iän, teeman ja vaikeustason mukaan luotuja harjoituksia.

Question:

Sisältääkö palvelu valmiita kausisuunnitelmia?: 

Answer:

Kyllä. Palvelu sisältää myös valmiita kausisuunnitelmia, jotka pohjautuvat harjoituksiin ja jotka ovat niin ikään täysin muokattavissa omien mieltymysten mukaan. Seura pystyy esimerkiksi luomaan joukkueille ikäluokkakohtaiset kausisuunnitelmat, joita joukkueet noudattavat.

Question:

Miten joukkueen kausisuunnitelma toimii?: 

Answer:

Joukkue voi tehdä kuukausikohtaisen kausisuunnitelman. Teemanmukaiset harjoitukset päivittyvät automaattisesti joukkueen harjoituspäiväkirjaan kausisuunnitelman teon jälkeen. Joukkue voi käyttää valmiita kausisuunnitelmia, seuran valmennuspäällikön laatimaa kausisuunnitelmaa tai joukkue voi tehdä kausisuunnitelman kokonaan itse.

Question:

Pystyykö seura tekemään omista harjoitepohjistaan kausisuunnitelman seuran ikäluokille?: 

Answer:

Kyllä, seura voi tehdä palveluun oman kausisuunnitelman joukkueiden käyttöön. Kausisuunnitelman pohjana voivat olla seuran omat harjoite- ja harjoituspohjat tai palvelun tarjoamat vaihtoehdot.

Question:

Voiko seura luoda oman valmennuslinjansa?: 

Answer:

Kyllä. Ikäluokkakohtaisten valmennussuunnitelmien tekeminen onnistuu joukkueiden käyttöön.

Question:

Voiko seura merkitä seuran valitsemat harjoitteet ja harjoitukset joukkueiden valmentajille?: 

Answer:

Kyllä, seuran valmennuspäällikkö voi valita liikkeet, harjoitteet ja harjoitukset ikäluokkakohtaisesti seuran valmentajien käyttöön.

Question:

Pystyykö valmentaja tallentamaan sivustolle omia harjoitteita ja harjoituksia?: 

Answer:

Kyllä. Sivustolle pystyy helposti lisäämään omia harjoitteita ja harjoituksia, jotka tallentuvat omat harjoitteet -kansioon.

Question:

Toimiiko palvelu kaikilla päätelaitteilla?: 

Answer:

Kyllä. Palvelu toimii kaikilla päätelaiteilla: kotikoneella, kannettavassa, tabletissa ja älypuhelimessa.