Tietosuojaseloste | Mobile Soccer Academy

Tietosuojaseloste

Body
www.mobilesocceracademy.fi Tietosuojaseloste I. Johdanto Mobile Soccer Academy ("MSA") pitää tietosuojaa ja henkilötietojen suojaamista erittäin tärkeänä osana mobilesocceracademy.fi:sta ja siihen liittyvistä palveluista tai sovelluksista ("Palvelu") saatua käyttäjäkokemusta, kuten MSA:n käyttöehdoissa on kuvattu Käyttöehdot . Tässä tietosuojaselosteessa "henkilötiedot" tarkoittavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joita MSA kerää asiakasrekisteriinsä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten MSA suojaa käyttäjän yksityisyyttä ja MSA:n käsittelemiä käyttäjään liittyviä henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste muodostaa rekisteriselosteen Palvelun käyttäjistä, kuten henkilötietolaissa on määritelty. MSA tiedostaa, että Palvelun käyttäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten MSA käyttää ja luovuttaa henkilötietoja. Henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista koskeva avoimuus on MSA:lle tärkeää, ja MSA on sitoutunut noudattamaan siihen sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja. MSA pitää tärkeänä myös sitä, että käyttäjät voivat hallita itseään koskevia henkilötietoja, joita MSA käsittelee käyttäjien käyttäessä Palvelua. MSA voi käyttää kolmansia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä tarjotessaan Palvelua käyttäjälle. MSA haluaa muistuttaa, että tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita MSA käsittelee käyttäjän käyttäessä Palvelua. Sitä ei sovelleta kolmansien osapuolten verkkosivustojen linkkeihin tai palveluihin, joita käyttäjä saattaa kohdata käyttäessään Palvelua. MSA kehottaa käyttäjiä tutustumaan huolellisesti kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin ja/tai palveluihin sovellettaviin tietosuojaselosteisiin. MSA ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröityessään Palveluun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojaselosteessa esitetyt tietosuojatoimintatavat. Jos Palvelun Käyttöehtojen ja tämän tietosuojaselosteen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan Käyttöehtoja. II. MSA:n keräämä tieto Kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa käyttäjän vapaaehtoisesti MSA:lle luovuttamia tietoja, mutta niitä kerätään myös ulkopuolisista lähteistä tai automaattisin keinoin. Tässä kohdassa II kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä henkilötietoja MSA kerää. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä voi tallentaa Palveluun myös materiaaleja, jotka saattavat sisältää muitakin henkilötietoja, joita MSA käsittelee Käyttäjän puolesta ja lukuun. Nämä tiedot ovat Käyttäjien omia tietoja ja MSA ei tallenna näitä tietoja käyttäjärekisteriinsä omaa käyttöään varten. (i) Käyttäjän Palveluun luovuttama tieto MSA voi kerätä Palvelun käyttäjiltä ("Käyttäjät") seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja: • Käyttäjänimi • Salasana • Sähköpostiosoite • Nimi • Laskutus- ja maksutiedot • Tuote- ja tilaustiedot • Asiakaskontaktit ja palaute • Palvelun käyttöä koskevat tiedot • Tiedonvälitystä varten tarvittavat tiedot • Luvat ja suostumukset • Muut Käyttäjän suostumuksella saadut tiedot. (ii) Muista lähteistä kerätty tieto MSA voi kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä ja kolmansilta palveluntarjoajilta lain sallimissa rajoissa. (iii) Automaattisesti kerätty tieto Palvelu voi automaattisesti kerätä Palvelun Käyttäjiltä seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja: • Palvelussa käytetty tiedonkeruutekniikka kerää automaattisesti URL-osoitteen sivustosta, josta Käyttäjä tuli Palveluun, ja sivustosta, johon Käyttäjä siirtyy Palvelusta lähtiessään. MSA kerää myös IP-osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot laitteesta, jolla Käyttäjä on käyttänyt Palvelua, sekä Käyttäjän Internet-operaattorin nimen. • MSA voi tallentaa evästeen Käyttäjän Palveluun. Evästeet mahdollistavat Käyttäjän selaimen tunnistamisen. Useimmat tällä hetkellä saatavilla olevat selaimet antavat Käyttäjälle mahdollisuuden hallita evästeitä esimerkiksi estämällä ne kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen tai poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Jos Käyttäjä kuitenkin estää evästeet kokonaan selaimellaan, jotkin Palvelun ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. • Google Analytics on osa Palvelua. Käyttämällä evästeitä Google Analytics kerää ja varastoi tietoa, kuten sivustolla käynnin ajankohdan, vieraillut sivustot, kullakin sivustolla vietetyn ajan, IP-osoitteen sekä käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän tyypin. Selaimessa olevan Googlen liitännäisen avulla (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) Käyttäjä voi estää Google Analyticsin toiminnan. Muita kerättäviä tietoja voivat olla tiedot tapahtumista, joita Käyttäjä tekee Palvelussa, sekä tiedot Käyttäjän käynneistä Palvelussa, kuten esimerkiksi tietoliikennetiedot ja muut viestintätiedot. III. Mihin tarkoituksiin MSA käyttää tietoja? MSA käyttää kohdassa II kuvattuja kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: • Asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen • Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen • Petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen • MSA:n oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaamiseen • MSA:n tuotteiden ja palveluiden hallintaan ja kehittämiseen • Markkinointiin • Maksuvalvontaan • Analyyseihin ja tilastointiin • Mielipide- ja markkinointitutkimuksiin • Käyttäjäkokemusten personalisointiin • Muihin vastaaviin tarkoituksiin. IV. Miten MSA luovuttaa tietoja? MSA ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin mainita. Palvelussa kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaviin kategorioihin kuuluville kolmansille osapuolille: • Palveluntarjoajille, kuten maksujen käsittelijöille, jotka mahdollistavat Palvelun tuottamisen käyttäjälle • Viranomaisille, kuten lainvalvonnalle, jos MSA on lain mukaan velvollinen näin tekemään tai jos MSA:n tarvitsee suojata oikeuksiaan tai kolmannen osapuolen oikeuksia • MSA:n tytäryhtiöille tai sidosyhtiöille, tai Palvelun myöhemmille omistajille, osakkaille tai toiminnanharjoittajille ja heidän neuvonantajilleen sulautumisen, konsolidoinnin, saneerauksen tai lähes koko osakepääoman ja/tai omaisuuden myynnin, tai konkurssin tai muun yrityksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisäksi MSA voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille kootussa muodossa siten, että ne eivät sisällä henkilötietoja, eikä niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä Käyttäjiä. V. Käyttäjän oikeudet Käyttäjällä on seuraavat oikeudet itseään koskevien henkilötietojen osalta.: • Oikeus tietää, mitä tietoja käyttäjästä MSA pitää hallussaan: Jos Käyttäjä haluaa tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja MSA pitää hallussaan, Käyttäjä voi ottaa MSA:han kirjallisesti yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. MSA pyrkii vastaamaan kyselyyn ripeästi. MSA voi veloittaa pienen käsittelymaksun, mikäli Käyttäjän edellisestä henkilötietokyselystä on kulunut alle kaksitoista (12) kuukautta. • Oikeus vaillinaisten, virheellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen: Helpoin tapa korjata, poistaa tai päivittää Käyttäjän Palveluun luovuttamia henkilötietoja on kirjautua Palveluun ja tehdä tarpeelliset muutokset siellä. Muissa MSA:n hallussa pitämien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. • Oikeus olla vastaanottamatta MSA:n lähettämiä sähköisiä suoramarkkinointiviestejä: Kaikissa MSA:n lähettämissä sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä, kuten sähköpostiviesteissä ja tekstiviesteissä, on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta viestejä jatkossa. Muissa MSA:n sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. VII. Tietoturva MSA ryhtyy henkilötietolain edellyttämiin toimenpiteisiin Käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai kolmansien osapuolten aiheuttamilta tietojen häviämisiltä, väärinkäytöksiltä tai muutoksilta. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Pääsyoikeus annetaan vain henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyä tietoihin työtehtävien hoitamiseksi. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden alaisia. Vaikka MSA pyrkii varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, MSA ei voi taata, että sen turvallisuustoimenpiteet estävät kolmansia osapuolia, kuten niin sanottuja hakkereita, pääsemästä laittomasti käsiksi henkilötietoihin. MSA ei takaa, että Käyttäjää koskevat henkilötiedot on suojattu kolmansien osapuolten aiheuttamien häviämisten, väärinkäytösten tai muutosten osalta. VIII. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle MSA ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. IX. Lasten tietoturva Palvelua ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille käyttäjille. MSA:n tarkoituksena ei ole kerätä henkilötietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Lisätietoja löytyy MSA:n käyttöehdoista Käyttöehdot . X. Tietosuojaselosteen muutokset MSA voi aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Käyttäjä voi tarkistaa, milloin muutoksia on tehty katsomalla "Viimeksi päivitetty" -merkinnän tämän sivun yläosassa. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan tämä tietosuojaseloste säännöllisesti muutosten varalta. Jos MSA muuttaa olennaisesti henkilötietojen käyttötarkoitusta tai tapoja, joilla se käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja, se julkaisee ilmoituksen Palvelussa ja lähettää sähköpostiviestin rekisteröityneille Käyttäjille. Jatkamalla Palvelun käyttöä tähän tietosuojaselosteeseen tehtyjen muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy tehdyt muutokset. XI. Kysymyksiä tai huolenaiheita? Tätä tietosuojaselostetta, Palvelun käyttöön liittyvää yksityisyyttä tai MSA:n hallussa pitämien henkilötietojen suojaamista koskevissa kysymyksissä yhteyttä pyydetään ottamaan sähköpostitse info@mobilesocceracademy.com tai kirjeitse osoitteeseen Tasankotie 10 E 18, 00730 Helsinki, Finland. MSA pyrkii vastaamaan kysymyksiin nopeasti.