Palvelun käyttöehdot | Mobile Soccer Academy

Palvelun käyttöehdot

Body
Mobile Soccer Academy Käyttöehdot Nämä käyttöehdot on päivitetty 22.5.2018. Käyttämällä mobilesocceracademy.fi -verkkosivustoa ("Sivusto") ja Sivustolla olevia tai sen kautta tarjottavia palveluita (yhdessä "Palvelu") tai rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy seuraavat käyttöehdot ("Sopimus" tai "Ehdot"). Näitä käyttöehtoja sovelletaan ainoastaan Palvelun Suomessa asuviin tai rekisteröityihin käyttäjiin. Mikäli käyttäjän asuinpaikka tai kotipaikka on muualla, käyttäjään sovelletaan seuraavia ehtoja. Palvelun tarjoaa Mobile Soccer Academy Oy, suomalainen yritys (Y-tunnus 2360758-5), jonka osoite on Tasankotie 10 E 18, 00730 Helsinki ("MSA"). Nämä Ehdot muodostavat sitovan sopimuksen käyttäjän ja MSA:n välillä. Kuvauksen Palvelusta ja tietoa Palvelun ohjelmistovaatimuksista, toiminnoista ja Palvelun yhteentoimivuudesta löydät Sivustolta. Nämä Ehdot soveltuvat myös käyttäjän Sivustolta tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilta tai alustoilta ladattavissa olevien, Palveluun mahdollisesti liittyvien sovellusten ja ohjelmistojen käyttöön ja asentamiseen. Sovellusten käyttöön ja asentamiseen saattaa liittyä lisäehtoja. Palvelun käyttöön sovelletaan myös MSA:n tietosuojaselostetta , joka on tällä maininnalla sisällytetty näihin Ehtoihin. Mikäli Ehtojen ja tietosuojaselosteen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Ehtoja. 1 REKISTERÖITYMINEN Käyttääkseen Palvelua käyttäjän täytyy rekisteröityä Palveluun ja tehdä siitä tilaus ("Tilaus"). MSA tarjoaa erityyppisiä Tilauksia, joihin sisältyy eri Palvelun toiminnallisuuksia ja vaihteleva määrä käyttäjälisenssejä Sivustolla kuvatulla tavalla. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjän tulee antaa MSA:lle rekisteröintitiedot ja muita MSA:n kulloinkin pyytämiä tietoja. Jos käyttäjä rekisteröityy yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, käyttäjä vahvistaa, että tällainen oikeushenkilö ja jokainen oikeushenkilön Tilausta käyttävä henkilö hyväksyy nämä Ehdot. JOS EDUSTAJA REKISTERÖI YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PALVELUUN, REKISTERÖINNIN SUORITTAVA EDUSTAJA VAKUUTTAA HENKILÖKOHTAISESTI, ETTÄ ANNETUT TIEDOT OVAT LUOTETTAVIA, TÄSMÄLLISIÄ JA TÄYDELLISIÄ JA ETTÄ OIKEUSHENKILÖN REKISTERÖIVÄLLÄ HENKILÖLLÄ ON VALTUUTUS SITOA OIKEUSHENKILÖ TÄHÄN SOPIMUKSEEN. Jos käyttäjä rekisteröityy yksityishenkilönä, hän vahvistaa nämä Ehdot hyväksymällä olevansa vähintään 18-vuotias tai olevansa vähintään 13-vuotias ja oikeuskelpoinen hyväksymään ja tulemaan sidotuksi näihin Ehtoihin ja/tai hän on tarvittaessa saanut huoltajansa suostumuksen. Alle 13-vuotiaat eivät saa rekisteröityä Palveluun tai käyttää Palvelua. Käyttäjä vakuuttaa myös, että kaikki MSA:lle annetut rekisteröintitiedot ovat luotettavia, täsmällisiä ja täydellisiä. Käyttäjän vastuulla on pitää Palveluun rekisteröitymiseen käytettävää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa sekä ilmoittaa MSA:lle välittömästi tiedossa olevasta tai epäillystä käyttäjätunnuksen ja salasanan luvattomasta paljastumisesta tai käytöstä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää tai paljastaa kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilinsä käytöstä aina siihen asti, kunnes MSA on vastaanottanut kyseisen ilmoituksen. 2 PALVELUN KÄYTTÖ MSA myöntää käyttäjän Tilauksen tyypin mukaisten rajoitusten rajoissa käyttäjälle henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Kaikki Palveluun liittyvät Immateriaalioikeudet ovat ja säilyvät aina MSA:n ja/tai kolmansien osapuolten yksinomaisena omaisuutena. Minkään tässä Sopimuksessa ei katsota muodostavan MSA:n tai kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuden luovutusta käyttäjälle. MSA pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty tässä Sopimuksessa käyttäjälle. Tässä Sopimuksessa "Immateriaalioikeudet" tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (esim. oikeudet tietokantoihin ja luetteloihin), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja muita rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia sekä edellä mainittuja oikeuksia koskevia hakemuksia. Käyttäjä ymmärtää, että MSA kehittää jatkuvasti Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja. MSA voi aika ajoin muuttaa ja päivittää Palvelua tai sen osaa oman harkintansa mukaan ja se voi keskeyttää Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain. Palvelussa voi esiintyä myös tilapäisiä käyttökatkoksia ylläpito- tai muista syistä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti sekä olemaan jäljentämättä, muokkaamatta, kääntämättä, jakamatta, alilisensoimatta tai luomatta johdannaisia teoksia, jotka perustuvat Palveluun. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Palvelua ei myöskään saa (i) käänteismallintaa, hajottaa, hakkeroida tai purkaa, ellei tämä ole nimenomaisesti sallittua lain perusteella; (ii) käyttää muilla kuin Sivuston tai MSA:n nimenomaisesti kulloinkin hyväksymin tavoin ja teknologioin; (iii) käyttää tai sen avulla syyllistyä laittomaan tai luvattomaan toimintaan. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Yhdysvalloissa ja muissa maissa sovellettavia vienninvalvontaa koskevia lakeja ja säännöksiä. Käyttäjä on itse vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta. Mikäli MSA:n Palveluun tekemät muutokset vaativat käyttäjän laitteiden, yhteyksien tai ohjelmistojen muuttamista, käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista. 3 ASIAKASTIEDOT Käyttäjä on yksin vastuussa Palveluun lataamastaan sisällöstä ("Käyttäjäsisältö"). Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat lisenssit, oikeudet, suostumukset ja luvat ladata Käyttäjäsisältöä Palveluun ja että Käyttäjäsisältö ei riko sovellettavia lakeja tai muiden immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä Palveluun tai välittämättä muille Palvelun käyttäjille materiaalia, joka on halventavaa, virheellistä, väkivaltaista, siveetöntä, rienaavaa, loukkaavaa, seksuaalissävytteistä, uhkaavaa, häiritsevää, rasistista tai muutoin lainvastaista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki Käyttäjäsisältöön liittyvät omistusoikeudet pysyvät Käyttäjällä. Viemällä Käyttäjäsisältöä Palveluun Käyttäjä antaa MSA:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltittoman, alilisensoitavan ja siirrettävissä olevan lisenssin käyttää Käyttäjäsisältöä Palvelun yhteydessä. MSA ei valvo tai tarkista Käyttäjäsisältöä, mutta se varaa oikeuden poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta rajoittumatta Käyttäjäsisältöön, joka on näiden Ehtojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan MSA:n vastuusta sekä puolustamaan ja suojaamaan sitä (ja sen tytäryhtiöitä, konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, kumppaneita tai lisenssinantajia) kaikkia kanteita, vaateita, vahinkoja, tappioita ja kuluja vastaan (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut), joita muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet esittävät käyttäjän Palvelun käytön yhteydessä tekemien toimien johdosta, mukaan lukien käyttäjän lataaman Käyttäjäsisällön. Minkään näissä Ehdoissa ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan Käyttäjän vastuuta liittyen käyttäjän näiden Ehtojen mukaisesti antamaan vastuunvapautukseen. Mikäli Käyttäjäsisältö sisältää kolmansien osapuolten henkilötietoja, käyttäjä (tai tämän edustama taho) toimii kyseisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä. MSA ei ota vastuuta Palveluun siirretyn Käyttäjäsisällön varmuuskopioinnista ja/tai säilyttämisestä. 4 HINNAT JA MAKSUT Palvelun käyttöön sovellettavat hinnat ovat saatavilla Sivustolla. Hinnat voivat vaihdella alueittain tai maittain sekä asiakas- ja Tilauskohtaisesti. Ostamalla Tilauksen käyttäjä valtuuttaa MSA:n veloittamaan tältä toistuvan tilausmaksun joko automaattisesti luottokortilta tai MSA:n lähettämällä laskulla Sivustolla kuvatulla tavalla. Tilausmaksu laskutetaan sovitun Tilauksen laskutuskauden alussa ja tämän jälkeen jokaisen laskutuskauden alussa, kunnes käyttäjä lopettaa Tilauksen. Lopetus tulee voimaan meneillään olevan laskutuskauden viimeistä päivää seuraavana päivänä. MSA ei hyvitä maksettuja tilausmaksuja. MSA voi muuttaa Tilauksen hintoja ja se ilmoittaa tällaisista muutoksista etukäteen käyttäjälle. Jatkamalla Palvelun käyttöä hintamuutoksen jälkeen käyttäjä hyväksyy muutetut tilaushinnat. 5 EI TAKUITA Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla ja MSA ei anna lain sallimissa rajoissa mitään suoria tai epäsuoria takuita Palvelun osalta, eikä ota vastuuta sen laadusta, toimivuudesta, virheettömyydestä, saatavuudesta, turvallisuudesta, luotettavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Käyttäjä hyväksyy myös, että MSA ei ole vastuussa minkään materiaalin, sisällön tai muun Palvelussa olevan viestinnän häviämisestä tai säilyttämättä tai välittämättä jättämisestä. MSA ei takaa, että Palvelu vastaa käyttäjän vaatimuksia tai, että Palvelun käytössä ei ilmenisi katkoksia tai, että se olisi virheetöntä. Mikään Palvelusta tai MSA:n edustajilta saatu suullinen tai kirjallinen ohje tai tieto ei muodosta takuuta, jota ei ole näissä ehdoissa nimenomaisesti mainittu. KAIKKI TÄMÄN KOHDAN 5 MUKAISET EHDOT EIVÄT SOVELLU SUOMALAISEEN KULUTTAJAAN: SUOMALAISELLA KULUTTAJALLA ON VIKA- JA VIIVÄSTYSTILANTEISSA KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISET OIKEUDET. TÄMÄ KOHTA EI RAJOITA MSA:N LAKISÄÄTEISTÄ VASTUUTA PALVELUN VIOISTA TAI VIIVÄSTYKSISTÄ PALVELUN TOIMITTAMISESSA. 6 VASTUUNRAJOITUS MSA tai sen tytäryhtiöt, konserniyhtiöt, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, kumppanit tai lisenssinantajat eivät ole lain sallimissa rajoissa vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille missään sopimus-, vahingonkorvaus- tai muussa oikeudellisessa tilanteessa vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittumatta suoriin tai epäsuoriin tai rangaistuksenluonteisiin vahinkoihin, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä riippumatta siitä, tiesikö MSA tai olisiko MSA:n pitänyt tietää kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. KAIKKI TÄMÄN KOHDAN 6 MUKAISET MSA:N VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT SOVELLU SUOMALAISEEN KULUTTAJAAN: SUOMALAISELLA KULUTTAJALLA ON VIKA- JA VIIVÄSTYSTILANTEISSA KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISET OIKEUDET. TÄMÄ KOHTA EI RAJOITA MSA:N LAKISÄÄTEISTÄ VASTUUTA PALVELUN VIOISTA TAI VIIVÄSTYKSISTÄ PALVELUN TOIMITTAMISESSA EIKÄ RAJOITA SUOMALAISEN KULUTTAJAN KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISTA OIKEUTTA ESITTÄÄ KORVAUSVAATIMUKSIA PALVELUN VIKOJEN TAI PALVELUN TOIMITTAMISEN VIIVÄSTYSTEN PERUSTEELLA. 7 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTÄMINEN Nämä ehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä hyväksyy ne, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. MSA voi lopettaa tämän Sopimuksen milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla. Käyttäjä voi lopettaa Tilauksensa koska tahansa ja käyttäjä saa käyttää Tilausta laskutuskauden loppuun saakka, jolloin Sopimus päättyy. Käyttäjälle ei hyvitetä ennen Palvelun päättämistä tehtyjä maksuja. Ostamalla Tilauksen Käyttäjä suostuu siihen, että MSA toimittaa Palvelun Käyttäjälle välittömästi digitaalisessa muodossa. Kun Käyttäjä saa Palvelun käyttöönsä, tämä menettää kuluttajan oikeutensa perua Sopimus 14 päivän kuluessa ja sen vuoksi Käyttäjä ei voi peruuttaa Tilausostoaan. 8 TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAAMINEN MSA kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. MSA vastaa nopeasti tekijänoikeuden loukkauksiin hyödyntämällä vuoden 1998 Digital Millennium Copyright -lain ("DMCA") kohdan 152 mukaisia ohjeita ja menettelytapoja. Jos käyttäjä huomaa Palvelussa materiaalia, joka käyttäjän vilpittömän mielen perusteella saattaa loukata toisen tekijänoikeutta, käyttäjä voi ilmoittaa tästä MSA:lle sähköpostitse osoitteeseen info@mobilesocceracademy.com ja kirjoittamalla sähköpostin otsikoksi "Copyright/Tekijänoikeudet". Käyttäjän materiaalin poistamista koskevan ilmoituksen (ns. DMCA takedown notice) tulee sisältää seuraavat tiedot: (i) alkuperäisen tekijänoikeuden alaisen teoksen tunnusmerkit, joita käyttäjä väittää olevan loukattu tai - jos käyttäjän ilmoitus kattaa monia tekijänoikeuden alaisia teoksia - käyttäjä voi esittää listan, jossa kuvataan niitä teoksia, joiden tekijänoikeuksia käyttäjä katsoo olevan loukattu; (ii) tarpeeksi yksityiskohtaisen kuvauksen siitä Palvelun sisällöstä, joka käyttäjän mielestä loukkaa tekijänoikeuksia; (iii) käyttäjän yhteystiedot, mukaan lukien koko nimi, osoite, puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite; (iv) lausuma siitä, että käyttäjä vilpittömässä mielessä uskoo, että Palvelun väitetysti loukkaavan sisällön käytölle ei ole saatu lupaa tekijänoikeuden haltijalta, tämän edustajalta tai lain perusteella; sekä (v) seuraava lausuma: "Vakuutan perättömän lausuman rangaistuksen uhalla, että tässä ilmoituksessa oleva tieto on oikeaa ja että olen tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan loukatun yksinomaisen tekijänoikeuden haltijan puolesta"; ja (vi) tekijänoikeuden haltijan tai tämän valtuutetun edustajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus. 9 MUUTA Linkit Kolmansien Verkkosivuille. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien omistamille ja/tai ylläpitämille verkkosivustoille. Kyseiset linkit on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. MSA ei vastaa kyseisistä kolmansista osapuolista eikä valvo näiden verkkosivustojen sisältöä. Se, että MSA:n Sivustolla on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, ei tarkoita, että MSA tukee, mainostaa tai millään tavoin edistää kyseistä verkkosivustoa tai sen sisältöä. Kun Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen verkkosivustolle, hän hyväksyy sen, ettei MSA millään tavoin valvo kyseisiä verkkosivustoja. MSA ei vastaa kyseisistä kolmannen verkkosivustoista. MSA kehottaa käyttäjiä tutustumaan huolellisesti vierailemiensa kolmansien osapuolten verkkosivustoihin sovellettaviin käyttöehtoihin. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta tai lainvalintaa koskevat säännökset. Kuluttajalta ei kuitenkaan voida viedä hänelle tämän asuinmaan kuluttajansuojalaissa myönnettyjä oikeuksia. Kaikki riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei laissa toisin säädetä. Suomalainen kuluttaja voi aina viedä riidan kotipaikkansa tuomioistuimen tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (ks. lisäohjeet osoitteesta kuluttajariita.fi). Ylivoimainen este. Osapuolen ei katsota rikkoneen tätä Sopimusta, mikäli tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen on aiheutunut työselkkauksesta, tulipalosta, sodasta, luonnonvoimista, tieto- tai televerkon toimintahäiriöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vastaavasta syystä, joka on Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mikäli kyseinen tapahtuma kestää yli yhden (1) kuukauden, osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen siirtäminen. Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, kumpikaan Osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta tai mitään siihen kuuluvaa oikeutta ilman toisen Osapuolen antamaa etukäteistä suostumusta. Edellä mainituista huolimatta MSA:lla on oikeus siirtää tämä Sopimus liiketoimintansa tai sen osan myynnin yhteydessä. Muutokset. MSA pidättää oikeuden muuttaa ajoittain tämän Sopimuksen Ehtoja yksinomaisen harkintansa mukaisesti ja päivitetyt Ehdot ovat Käyttäjien saatavilla Sivustolla. Mikäli Käyttäjä on Palvelun olemassa oleva käyttäjä ja jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun ehtoja on muutettu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettua Sopimusta kuukauden (1) kuluttua siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu. Koko sopimus. Nämä Ehdot, mahdolliset Palveluun sisältyvät ja siihen sovellettavat lisäehdot, ja mahdolliset tähän nimenomaisesti sisälletyt asiakirjat (mukaan lukien MSA:n tietosuojaseloste) muodostavat koko Käyttäjän ja MSA:n välisen sopimuksen ja korvaavat kaikki muut näiden Ehtojen aihepiiriin liittyvät osapuolten aikaisemmat sopimukset. Oikeuksista luopuminen ja sopimuskohtien erillisyys. Mikäli MSA ei käytä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan, teon ei katsota olevan luopumista kyseisistä oikeuksista tai tarkoittavan oikeuden menettämistä nyt tai myöhemmin. Jos tämän Sopimuksen jonkin ehdon tai säännöksen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavoin tämän Sopimuksen muiden osien pätevyyteen. Yhteystiedot. Mahdolliset kysymykset ja MSA:ta koskevat huomautukset tulee osoittaa sähköisesti osoitteeseen info@mobilesocceracademy.com tai kirjeitse osoitteeseen Tasankotie 10 E 18, 00730 Helsinki. www.mobilesocceracademy.fi Tietosuojaseloste I. Johdanto Mobile Soccer Academy ("MSA") pitää tietosuojaa ja henkilötietojen suojaamista erittäin tärkeänä osana mobilesocceracademy.fi:sta ja siihen liittyvistä palveluista tai sovelluksista ("Palvelu") saatua käyttäjäkokemusta, kuten MSA:n käyttöehdoissa on kuvattu Käyttöehdot . Tässä tietosuojaselosteessa "henkilötiedot" tarkoittavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joita MSA kerää asiakasrekisteriinsä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten MSA suojaa käyttäjän yksityisyyttä ja MSA:n käsittelemiä käyttäjään liittyviä henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste muodostaa rekisteriselosteen Palvelun käyttäjistä, kuten henkilötietolaissa on määritelty. MSA tiedostaa, että Palvelun käyttäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten MSA käyttää ja luovuttaa henkilötietoja. Henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista koskeva avoimuus on MSA:lle tärkeää, ja MSA on sitoutunut noudattamaan siihen sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja. MSA pitää tärkeänä myös sitä, että käyttäjät voivat hallita itseään koskevia henkilötietoja, joita MSA käsittelee käyttäjien käyttäessä Palvelua. MSA voi käyttää kolmansia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä tarjotessaan Palvelua käyttäjälle. MSA haluaa muistuttaa, että tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita MSA käsittelee käyttäjän käyttäessä Palvelua. Sitä ei sovelleta kolmansien osapuolten verkkosivustojen linkkeihin tai palveluihin, joita käyttäjä saattaa kohdata käyttäessään Palvelua. MSA kehottaa käyttäjiä tutustumaan huolellisesti kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin ja/tai palveluihin sovellettaviin tietosuojaselosteisiin. MSA ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröityessään Palveluun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojaselosteessa esitetyt tietosuojatoimintatavat. Jos Palvelun Käyttöehtojen ja tämän tietosuojaselosteen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan Käyttöehtoja. II. MSA:n keräämä tieto Kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa käyttäjän vapaaehtoisesti MSA:lle luovuttamia tietoja, mutta niitä kerätään myös ulkopuolisista lähteistä tai automaattisin keinoin. Tässä kohdassa II kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä henkilötietoja MSA kerää. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä voi tallentaa Palveluun myös materiaaleja, jotka saattavat sisältää muitakin henkilötietoja, joita MSA käsittelee Käyttäjän puolesta ja lukuun. Nämä tiedot ovat Käyttäjien omia tietoja ja MSA ei tallenna näitä tietoja käyttäjärekisteriinsä omaa käyttöään varten. (i) Käyttäjän Palveluun luovuttama tieto MSA voi kerätä Palvelun käyttäjiltä ("Käyttäjät") seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja: • Käyttäjänimi • Salasana • Sähköpostiosoite • Nimi • Laskutus- ja maksutiedot • Tuote- ja tilaustiedot • Asiakaskontaktit ja palaute • Palvelun käyttöä koskevat tiedot • Tiedonvälitystä varten tarvittavat tiedot • Luvat ja suostumukset • Muut Käyttäjän suostumuksella saadut tiedot. (ii) Muista lähteistä kerätty tieto MSA voi kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä ja kolmansilta palveluntarjoajilta lain sallimissa rajoissa. (iii) Automaattisesti kerätty tieto Palvelu voi automaattisesti kerätä Palvelun Käyttäjiltä seuraavia tietoja, jotka voivat joissakin tilanteissa olla henkilötietoja: • Palvelussa käytetty tiedonkeruutekniikka kerää automaattisesti URL-osoitteen sivustosta, josta Käyttäjä tuli Palveluun, ja sivustosta, johon Käyttäjä siirtyy Palvelusta lähtiessään. MSA kerää myös IP-osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot laitteesta, jolla Käyttäjä on käyttänyt Palvelua, sekä Käyttäjän Internet-operaattorin nimen. • MSA voi tallentaa evästeen Käyttäjän Palveluun. Evästeet mahdollistavat Käyttäjän selaimen tunnistamisen. Useimmat tällä hetkellä saatavilla olevat selaimet antavat Käyttäjälle mahdollisuuden hallita evästeitä esimerkiksi estämällä ne kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen tai poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Jos Käyttäjä kuitenkin estää evästeet kokonaan selaimellaan, jotkin Palvelun ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. • Google Analytics on osa Palvelua. Käyttämällä evästeitä Google Analytics kerää ja varastoi tietoa, kuten sivustolla käynnin ajankohdan, vieraillut sivustot, kullakin sivustolla vietetyn ajan, IP-osoitteen sekä käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän tyypin. Selaimessa olevan Googlen liitännäisen avulla (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) Käyttäjä voi estää Google Analyticsin toiminnan. Muita kerättäviä tietoja voivat olla tiedot tapahtumista, joita Käyttäjä tekee Palvelussa, sekä tiedot Käyttäjän käynneistä Palvelussa, kuten esimerkiksi tietoliikennetiedot ja muut viestintätiedot. III. Mihin tarkoituksiin MSA käyttää tietoja? MSA käyttää kohdassa II kuvattuja kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: • Asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen • Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen • Petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen • MSA:n oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaamiseen • MSA:n tuotteiden ja palveluiden hallintaan ja kehittämiseen • Markkinointiin • Maksuvalvontaan • Analyyseihin ja tilastointiin • Mielipide- ja markkinointitutkimuksiin • Käyttäjäkokemusten personalisointiin • Muihin vastaaviin tarkoituksiin. IV. Miten MSA luovuttaa tietoja? MSA ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin mainita. Palvelussa kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaviin kategorioihin kuuluville kolmansille osapuolille: • Palveluntarjoajille, kuten maksujen käsittelijöille, jotka mahdollistavat Palvelun tuottamisen käyttäjälle • Viranomaisille, kuten lainvalvonnalle, jos MSA on lain mukaan velvollinen näin tekemään tai jos MSA:n tarvitsee suojata oikeuksiaan tai kolmannen osapuolen oikeuksia • MSA:n tytäryhtiöille tai sidosyhtiöille, tai Palvelun myöhemmille omistajille, osakkaille tai toiminnanharjoittajille ja heidän neuvonantajilleen sulautumisen, konsolidoinnin, saneerauksen tai lähes koko osakepääoman ja/tai omaisuuden myynnin, tai konkurssin tai muun yrityksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisäksi MSA voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille kootussa muodossa siten, että ne eivät sisällä henkilötietoja, eikä niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä Käyttäjiä. V. Käyttäjän oikeudet Käyttäjällä on seuraavat oikeudet itseään koskevien henkilötietojen osalta.: • Oikeus tietää, mitä tietoja käyttäjästä MSA pitää hallussaan: Jos Käyttäjä haluaa tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja MSA pitää hallussaan, Käyttäjä voi ottaa MSA:han kirjallisesti yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. MSA pyrkii vastaamaan kyselyyn ripeästi. MSA voi veloittaa pienen käsittelymaksun, mikäli Käyttäjän edellisestä henkilötietokyselystä on kulunut alle kaksitoista (12) kuukautta. • Oikeus vaillinaisten, virheellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen: Helpoin tapa korjata, poistaa tai päivittää Käyttäjän Palveluun luovuttamia henkilötietoja on kirjautua Palveluun ja tehdä tarpeelliset muutokset siellä. Muissa MSA:n hallussa pitämien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. • Oikeus olla vastaanottamatta MSA:n lähettämiä sähköisiä suoramarkkinointiviestejä: Kaikissa MSA:n lähettämissä sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä, kuten sähköpostiviesteissä ja tekstiviesteissä, on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta viestejä jatkossa. Muissa MSA:n sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. VII. Tietoturva MSA ryhtyy henkilötietolain edellyttämiin toimenpiteisiin Käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai kolmansien osapuolten aiheuttamilta tietojen häviämisiltä, väärinkäytöksiltä tai muutoksilta. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Pääsyoikeus annetaan vain henkilöille, jotka tarvitsevat pääsyä tietoihin työtehtävien hoitamiseksi. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden alaisia. Vaikka MSA pyrkii varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, MSA ei voi taata, että sen turvallisuustoimenpiteet estävät kolmansia osapuolia, kuten niin sanottuja hakkereita, pääsemästä laittomasti käsiksi henkilötietoihin. MSA ei takaa, että Käyttäjää koskevat henkilötiedot on suojattu kolmansien osapuolten aiheuttamien häviämisten, väärinkäytösten tai muutosten osalta. VIII. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle MSA ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. IX. Lasten tietoturva Palvelua ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille käyttäjille. MSA:n tarkoituksena ei ole kerätä henkilötietoja alle 13-vuotiaista lapsista. Lisätietoja löytyy MSA:n käyttöehdoista Käyttöehdot . X. Tietosuojaselosteen muutokset MSA voi aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Käyttäjä voi tarkistaa, milloin muutoksia on tehty katsomalla "Viimeksi päivitetty" -merkinnän tämän sivun yläosassa. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan tämä tietosuojaseloste säännöllisesti muutosten varalta. Jos MSA muuttaa olennaisesti henkilötietojen käyttötarkoitusta tai tapoja, joilla se käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja, se julkaisee ilmoituksen Palvelussa ja lähettää sähköpostiviestin rekisteröityneille Käyttäjille. Jatkamalla Palvelun käyttöä tähän tietosuojaselosteeseen tehtyjen muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy tehdyt muutokset. XI. Kysymyksiä tai huolenaiheita? Tätä tietosuojaselostetta, Palvelun käyttöön liittyvää yksityisyyttä tai MSA:n hallussa pitämien henkilötietojen suojaamista koskevissa kysymyksissä yhteyttä pyydetään ottamaan sähköpostitse info@mobilesocceracademy.com tai kirjeitse osoitteeseen Tasankotie 10 E 18, 00730 Helsinki, Finland. MSA pyrkii vastaamaan kysymyksiin nopeasti. TOIMITUSEHDOT Maksupalvelutarjoaja Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhelin: 0207 181830 Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.